{Vodič|Priručnik|Informacije} u svijet klađenja : Kako {postići|postići|postići|dohvatiti} {uspjeh|dostignuće|dostignuće}

Second And Pine  / Others /  {Vodič|Priručnik|Informacije} u svijet klađenja : Kako {postići|postići|postići|dohvatiti} {uspjeh|dostignuće|dostignuće}

{Vodič|Priručnik|Informacije} u svijet klađenja : Kako {postići|postići|postići|dohvatiti} {uspjeh|dostignuće|dostignuće}

0 Comments

{uvod|izdanje} u svijet klađenja {je|možda|mogao bi biti} {prvi korak|prvi posrnuli korak} {za bilo koje|za skoro sve|za skoro sve} {entuzijast|fanatik|ljubavnik |navijač} {ko želi|ko želi} {upustiti|priliku} {u|u|u} svijet sportskog klađenja. {Osnovno|Osnovno|Jednostavno} {razumijevanje|znanja|razumijevanja} kako kladionice {funkcionišu|pokreću|rad|izvode} i {šta ih čini|zašto su} {atraktivne|a sa stilom|i lijepe- traži} {mesto za|područje za} sport {navijače|navijače} je {ključ|ključno|važno|suštinsko|kritično} za {uspešno|efikasno} klađenje. Evo kako sam {zakoračio|ušetao|preselio} {u|u} {ovaj|onaj} svijet i o čemu sam {naučio|sve o tome|otkrio} {odabir pravog|odlučujući o najboljem|odabirući najprikladnije} kladionica.

{Šta su|Šta su} kladionice i {kako rade|kako mogu|samo kako} one {rade|funkcionišu|izvode}?

Kladionice su institucije koje {prihvataju|primaju} opklade na {razne|brojne|različite} sportske {događaje|aktivnosti|funkcije} i {druge|različite} aktivnosti. Oni {postavljaju|kolekciju} kvote {za svaki|za svaki|za svaki pojedini} {moguće|vjerovatne} {ishod|rezultat}, koje {odražavaju|otkrivaju} {vjerovatnost|mogućnosti|vjerovatnosti} tog {ishoda| javlja se rezultat}. Kladionici tada {mesto|pozicioniraju} svoje opklade {zasnovane na|centriranom na|predviđenim} ovim kvotama, sa {nadom|željom|povjerenjem} predviđanja {ishoda|krajnjeg rezultata|rezultata} i {pobjeda|zarada} novac. {Ključ|Važna stvar|Glavni element} {je da|bi bilo da|je uvek} {razumeti kako|znati kako|znati put} kvote {rad|funkcija|izvođenje} i kako kladionice {zarađuju novac |zarađivati novac|generisati prihod}, {što je|to će biti|to je|što može biti|što će biti} {obično|često|često|generalno} kroz {maržu|profit} koji {izgrade|izgrade} { u|in do|do} šanse.

{Posjeta|Putovanje|Poziv} kladionici {može biti|može biti|možda} {uzbudljivo|fascinantno|zanimljivo} {jer|otkad|kako} {nudi|obavlja|zalihe a} {širok raspon|širok izbor|veliki izbor} klađenja { opcije|izbori|alternative|mogućnosti}, od fudbala , {košarka|bejzbol|hokeja}, tenisa, do manje {popularnih|uobičajenih} sportova. Svaki sport ima {svoju|svoju jedinstvenu} {specifičnosti|detalji|pojedinosti} {kada je u pitanju|što se tiče|u pogledu} klađenja, i {razumijevanje|znanja} ove {nijanse|suptilnosti} {mogu biti| može biti|možda} {ključ|ključno|važan|suštinski|kritičan} za uspjeh.

Prvi {koraci|mjere} u {odabiru pravog|odlučivanju o najboljoj|odabiru najprikladnije} kladionice

{Odabir pravog|Odlučivanje o najboljoj|Odabir najprikladnije} kladionice je {prvi|prvi|inicijal} i {možda|moguće|vjerovatno} {najvažniji|najvažniji|glavni} {korak |faza} {za bilo koga|za bilo koga|prilično|za svakoga} {ko želi|ko bi želio} se kladiti. {Evo šta|Neki saveti o tome šta|Evo šta|Evo šta} {smatrao sam|smatrao} {važno|osnovno|ključno} {pri izboru|kad god biram|kada biram}:

 • {Reputacija|Status|Popularnost|Ime} i {pouzdanost|stabilnost|doslednost}: Kladionica {treba da|sigurno mora|treba da|treba|da zaista bude} {licencirana|sertifikovana|kvalifikovana|registrovana} i da ima {dobro|odlično|odlično} {recenzije|procjene|mišljenja} od {drugih|različitih} kladionica.
 • Sportski {događaj|prilika|funkcija} {ponuda|pružiti|poklon}: {tražio sam|kupovinu|kupovinu} kladionicu {koja nudi|koja pruža|koja daje} {širok asortiman|širok izbor|veliki izbor} sportskih {događaja|aktivnosti|funkcija} i {tržišta|područja} na koje se možete kladiti.
 • Kvote : Kladionica {treba|mora} {ponuditi|omogućiti|prezentovati} {konkurentske|agresivne} kvote , {koje može|što bi moglo|to može} {značajno|donekle|znatno} {uticati|utjecati} {potencijalno|moguće} dobitke.
 • {Podrška za korisnike|Briga o korisnicima|Podrška|Usluga za korisnike} i {sigurnost|zaštita|sigurnost}: {važno|je od suštinskog značaja|veoma je važno} da kladionica ima {pouzdanu|pouzdanu} {korisničku podršku|brigu o korisnicima|podršku |korisnički servis} i {napredni|sofisticirani} {sigurnost|zaštita|sigurnost} {mjere|koraci|radnje|procedure|metode} {za zaštitu|za zaštitu|za zaštitu} {podaci|informacije|znanje} i sredstva} korisnika.

{Na početku|Na početku|Na početku} moje {avanture|iskustva}, {potrošio sam|iskoristio} {puno|mnogo|dosta} vremena {istraživanje|učenje|istražujući|istražujući} {različito |razne} kladionice, {čitanje|učenje|ispitivanje} {recenzije|procjene|mišljenja} i {upoređivanje|procjena|istraživanje} njihovih usluga. {odlučio sam se|izabrao|izabrao} kladionicu koja je {ispunila|postigla} sve moje {kriterijume|zahtjeve|standarde|uslove} i koja mi je {dala|ponudila} {osječaj|osjećaj|izraz} {sigurnosti| zaštita|sigurnost} i povjerenje.

{Dno|Donja strana|Ispod} {linija|tačka|doseg} je da {odlučivanje o najboljem|odabiru najprikladnije} kladionice {može} {značajno|donekle|značajno} {uticati|uticaj } vaše iskustvo u klađenju. Sa {pravim|najboljim|ispravnim} {izvorom|snabdevanja} {informacija|podataka} i {malo|samo malo} {istraživanja|studija}, {možete pronaći|naći ćete|naći ćete pronađi} platformu koja {najbolja|najkorisnija|najkorisnija} {odgovara|odgovara|odgovara} {vašim potrebama|vašim zahtjevima|vašim preferencijama} i interesovanjima. Uz {pravu|najbolju|odgovarajuću} kladionicu, svijet sportskog klađenja postaje {ne samo|ne samo|ne samo} {uzbudljiviji|fascinantniji|zanimljiviji}, {već i|ali dodatno|ali pored toga} { potencijalno|moguće|vjerovatno|možda} profitabilnije.

{Strategije|Metode|Tehnike} za {uspješno|efikasno} klađenje {su bitne|su ključne|su neophodne|je važne} {za bilo koga|za bilo koga|odgovarajuće|za svakoga} {ko želi|ko bi to želio} { uzmi|dobi} njihovo klađenje {iskustvo|znanje} {na sljedeći|na drugi|na drugu lokaciju} nivo. {Postoji|Postoji} {nema jednog|ni jednog|ne} {formula|metoda|sistema} za {uspeh|dostignuća|postignuća}, ali {postoje|sigurno postoje|uvek postoje} {nekoliko| nekoliko} {osnovni|osnovni|jednostavni|standardni} {principi|maksimi|aksiomi|koncepti|pravila} {to može|što može|to će|to bi moglo} {značajno|donekle|znatno} {povećati svoj|povećati|pojačati vaše} {šanse|verovatnoće|izgledi} za pobedu. Moje {iskustvo|znanje} {pokazano|ukazuje|pokazuje} mi da {kombinacija|mješavine|različitih} dobro odabranih sportova i liga, {zajedno sa|kao i|zajedno sa} {analitičkim |logička|sistematska|analitička|dijagnostika} {pristup|strategija|metoda} {poklopiti|dopuniti|uklopiti} {analiza|evaluacija|ispitivanje} je {temelj|gradivni blokovi|inspiracija} za {izgradnju |kreiranje|razvoj a} {uspešne|efikasne} strategije klađenja.

{Izbor|Izbor|Zbirke} sportova i liga za klađenje

 • Specijalizacija: {Fokus na|Koncentrišite se na|Obratite pažnju na} sportove ili lige {znate|shvatate|da razumete} najbolje. {Ovo|To} {znanje|razumijevanje|informacija} {može biti|možda biti} {ključ|ključno|važno|bitno|kritično} za {uočavanje|prepoznavanje|razlikovanje} {vrijednost|cijena} opklade.
 • Diverzifikacija: Dok je specijalizacija {važna|je esencijalna|veoma važna}, diverzifikacija unutar {odabranih|izabranih} sportova {može|može} {pomoći u smanjenju|smanjenju|smanjenju} rizika. {Različite|Razne} lige i {takmičenja|takmičenja|turniri|igre} {mogu|možda|možda} {ponuda|pružiti|poklon} {različite|razne} opcije klađenja.
 • {Istraživanje|Studija}: Pratite {vijesti|informacije|medije}, {statistiku|podatke} i {analizu|procjenu|ispitivanje} {povezano sa|povezano sa} {izabranim|izabranim} sportovima i ligama. {Informacije o|Detalji o|Informacijama o} {povredama|nesrećama|incidentima}, {tim|grupa|osoblje} {forma|vrsta|vrsta|vrsta} i {motivacija|odlučnost|inspiracija|entuzijazam|pogon} {može mogao|imati|možda imati} {veliki|veliki|ogromni} {uticaj na|efekt na|uticaj} ishode.

{Analitički|Logički|Sistematski|Analitički|Dijagnostički} {pristup|strategijski|metod}: {Kako|Samo kako|Kako tačno} analizirati podudaranja

 • {Statistička|Matematička} {analiza|evaluacija|ispitivanje}: Koristite {dostupno|dostupno} {podaci|informacije|znanje} i {statistika|podaci} za dubinsku analizu {podudaranja|prilagođavanja}. {Ovo uključuje|Uključujući} {obrazac|vrsta|vrsta|raznovrsnost} {analiza|evaluacija|ispitivanje}, direktna {istorija|zapis}, {kuća|kuća} i {napolju|napolje} {statistika| podaci}, i {ostali|različiti} {relevantni|odgovarajući|primjenjivi} faktori.
 • {Vrijednost|Vrijednost|Vrijednost} kvota : {Naučiti|Razumjeti} {prepoznati|identificirati|priznati} kada šanse {ne|ne} {reflektiraju|otkrivaju} {istinsko|stvarno| stvarna} {vjerovatnoća|mogućnosti|vjerovatnosti} ishoda. {Vrijednost|Cijena} opklade su {one|ove} {gdje|gdje god} {vjerujete|mislite|da zamišljate} šanse za {određeno|određeno|određeno} {ishod|rezultat} su {veće|veće } {nego sugeriraju izgledi|u poređenju sa|u poređenju sa}.
 • {Emocionalni|Psihološki|Mentalni} {distanca|domet}: {Ostani|Ostani} {objektiv|cilj|cilj|cilj|svrha} u vašim analizama. Nemojte {dozvoliti} {vaše lične|vaše pojedinca|vaše lične} {preference|izbore|ukuse} ili {timove|grupe|osoblje} simpatije {utjecati|utjecati|utjecati} na vaše odluke o klađenju.

Jedan {od većine|od veoma|od najviše} {značajnih|značajnih} {trenutaka|primjera|minuta} {u mom|u mom|u okviru mog} klađenju {karijera|posao} bio je kada sam se {prijavio| koristi} ove {principe|maksime|aksiome|koncepte|pravila} za klađenje na manje poznati teniski turnir. Moje dubinsko {znanje o|razumijevanju|poznatosti sa} {igračima|ljudima|učesnicima} koji {nisu|nisu} {široko|često|uopšteno} {poznato da|priznato|dokazano} {javnosti |šira javnost|ljudi}, {u kombinaciji|kombinovanih} {sa|tako što imaju} {analizu|procjenu|ispitivanje} {njihovih|od ovih} {nedavnih|novih} {predstava|emisija |aktivnosti} i {turnir|utakmica} {uslovi|problemi|situacije}, {doveli do|rezultirali|generisanih} {serije|nekih} {uspješnih|efikasnih} opklada. {Ovo|To} {iskustvo|znanje} {potvrđeno|utvrđeno|dokazano} {vrijednost|vrijednost|vrijednost} dubinskog {analize|procjene|ispita} i specijalizacije.

{Dno|Donja strana|Ispod} {linija|tačka|doseg} je da {uspeh|dostignuće|dostignuće} u klađenju {ne|ne} dolazi preko noći. {Zahteva|Potrebno je|Potrebno je} {strpljenje|upornost}, {disciplina|kontrola} i {će|može|moći} da {kontinuirano|konstantno|kontinuirano|ponavljano|dosljedno} {učite|razumijete} i prilagodite se . {Primjenom|Upotrebom|Upotrebom} ovih {strategija|metoda|tehnika}, {možete|moći} {povećate svoj|povećati svoje|pojačati} {šanse za|vjerovatnost|izgledi od} {uspeha|dostignuća|dostignuća} i {učiniti|proizvesti} vaše klađenje {iskustvo|znanje} {ne samo|ne samo|ne samo} profitabilno, {već i|ali dodatno|ali pored toga} {znatno više|mnogo više|puno više|sada više|daleko više} uzbudljivije.

Bankroll {Menadžment|Administracija}: {Temelj|Građevinski blokovi|Inspiracija} dugoročnog {uspeha|postignuća|postignuća} {je|samo a|je zaista} {ključ|ključno|važno|bitno| kritičan} {aspekt|element|dio} {za bilo koga|za bilo koga|prikladan|za svakoga} {ozbiljan u vezi|ozbiljno zainteresovan za|namjeru na} klađenje. {Bez obzira|Bez obzira na|Bez obzira na} koliko {dobar|odličan|odličan} {ti si|ti} u predviđanju {ishoda|krajnjeg rezultata|rezultata} mečeva , bez {efikasnog|efikasnog|uspešnog| moćan} {novac|prihod} {menadžment|administracija}, {možete|možete} {teško|jedva|rijetko} {ostvariti|proizvesti} {profit|dobiti} u {dugo|produženom} periodu. {Evo nekih|Evo nekoliko|Ispod je nekoliko} {tehnike|metode|prakse} i {principi|maksimi|aksiomi|koncepti|pravila} {ja sam|ja sam} {usvojio|koristio|slijedio} da {help|support} me {ostani|ostani|održi} disciplinovan i {uspešan|efikasan} u svetu klađenja.

{Setting|Placing} budžet za klađenje

 • Definisanje vašeg bankrolla: Vaš bankroll {treba biti|mora biti|sigurno|treba biti|treba biti|stvarno treba biti} {novac|prihod} {da ste|da ste|da ćete biti} {spremni|da se|pripremite da|spremni za} {rizik|šansa} i da, {u slučaju|u slučaju|u slučaju} {gubitka|smanjenje}, {neće|neće} {uticati|uticati} na vaš {finansijski| ekonomska} stabilnost.
 • {Dimenzija|Dimenzija|Veličina} {Ulozi|Nivoi|Ograničenja}: {Postavi|Kolekcija} {pravila|principi} {o čemu|po čemu|u čemu} {postotak|proporcija} {od vašeg|od vašeg} bankrolla ll {investirati|potrošiti} na {individualne|lične|specifične} opklade. {preporučuje se|poželjno|se savetuje} {koristiti a|za korišćenje a|za zapošljavanje} {fiksnog|skupa|popravljenog} {postotak|proporcija} (npr. 1-5% {ukupnog|ukupnog |puni ukupni} bankroll), {smanjiti|smanjiti|smanjiti} {rizik|šansa|opasnost} od {velikih|velikih} gubitaka.

{Novac|Prihod} {menadžment|administracija} {tehnike|metode|prakse}

 • {Flat|Smooth|Level} klađenje {sistem|program|proces}: {Jedan od|Jedan od mnogih} {najjednostavniji|najlakši} i {najefikasniji|najpouzdaniji} {sistemi|metode|tehnike|programi} , {gdje|gdje god} {uvijek|uobičajeno} kladite {isto|potpuno isto|potpuno isto} {postotak|proporcija} {od vašeg|od jednog} {ukupno|kompletan|cijeli|ukupni|pun} bankroll , bez obzira na {vaše|nečije} {pouzdanje|samopouzdanje|sigurnost} u opkladi.
 • Martingale {Sistem|Program|Proces}: {Ovaj sistem|Ova tehnika|Ova metoda} {uključuje|zahteva} {udvostručavanje|povećanje} {uloge|nivoi|ograničenja} {nakon svakog|posle svakog|posle svakog} {gubitak |smanjenje}, sa {idejom da je|neosporna činjenica|dokazana činjenica da} jedna {pobjeda|dobitak} nadoknađuje {prethodne|prethodne|prošle} gubitke. {Međutim|Ipak|Ali}, {ovaj pristup|ovaj metod|ovaj proces} {nosi|posjeduje|ima} {veliki|veliki} {rizik|šansu} i {zahteva|treba|potreba} {veliki |big} bankroll.
 • Kelly {Kriterijum|Kvalifikacija}: {formula|metod|sistem} koji {uzima|zahteva} {u obzir|u razmatranje|u razmatranju} {oba|jednako} vašu {ocjenu|procjenu|ispit|pregled|analizu} {verovatnoća|mogućnost|verovatnoće} {ishod|krajnji rezultat|rezultati} i kvote {ponuđene od|obezbeđene od|dostupne od} kladionice, {kako bi|bio u mogućnosti} {odrediti |uspostaviti} {optimalna|savršena|prikladna} veličina opklade.

{Važnost|značaja} samodiscipline

 • {Setting|Postavljanje} i {following|subsequent} {pravila|principi}: To je {važno za|veoma važno za|ključno da|od vitalnog značaja da} {držite se|da ostanete zalijepljeni|da se pridržavate} {pravila| smjernice|principe} koje ste {postavili|kolekciju} za {upravljanje|kontrolisanje|upravljanje} vašim bankrollom, {čak i kada|iako|iako} ste na {gubi|ispadanju} ili {pobjedi|zarađivanju} streak.
 • {Izbegavanje|Sprečavanje} {jurnja|potraga} {gubici|defici|neuspesi}: Jedan {od većine|od najvećih|najviše} {čestih|čestih|popularnih} {grešaka|problema} je {pokušati da se |pokušati} {brzo|brzo|lako} {pokriti|zaštititi} {gubitke|deficite|neuspjehe} {povećanjem|podizanjem} {uloga|nivoa|ograničenja}, {što obično|što često|što će} {vodi da|rezultuje|doprinosi} {većim|većim|većim} gubicima.

{implementacijom|primjenom|koristeći|koristeći} ove {principe|maksime|aksiome|koncepte|pravila} i {tehnike|metode|prakse}, {možete|moći da} {minimizirate|smanjite|smanjite} svoje {rizike |opasnosti} i {povećajte svoje|povećajte svoje|povećajte svoje} {šanse|vjerovatnosti|izgledi} profita. {Ključ|Važna stvar|Glavni element} {je da|bi bilo da|je uvek} {razumeti to|shvatiti da|prepoznati da} klađenje je {maraton|radionica}, {ne|zapravo a|ne samo a} {sprint|run|dash|trka}, i da je {cilj|cilja} {napraviti|da stvoriti|da proizvede} {profit|prihod|dobitak|prihod} u {long|extended} run. {Za više informacija|Da saznate više} o sportskom klađenju i bankrollu {management|administration}, posjetite {ova stranica|ova stranica|ove stranice} .

Bankroll {menadžment|administracija} nije {približno|skoro|skoro|prilično|više ili manje} {brojevi|cifre}; takođe se radi o {mentalnoj|psihološkoj|emocionalnoj|intelektualnoj} {snagi|moći|energiji} i {sposobnosti|sposobnosti|kapaciteta} {održavanje|zadržavanja} svog {kul|sjajnog} {u svemu|u većini |u svim} situacijama. Kroz {disciplinu|kontrolu} i {aplikacijski|softver|program|zahtjev} {od ovih|od onih|} {strategija|metoda|tehnika}, klađenje {može postati|može postati|može biti} {uzbudljivo| uzbudljiva|fantastična} i profitabilna aktivnost.

{psihološki|mentalni|emocionalni} {aspekti|aspekata|oblasti} klađenja {predstavljaju|označavaju|simbolizuju} {jedan od|svakako jedan od} {najvažniji|najvažniji|glavni}, i {često|obično|} {većina|mnogo} {izazov|teško|teško|zahtevno|komplikovano}, {dimenzije|mere|proporcije|veličine} sportskog klađenja. Kako {da se nosite sa|da se nosite|da upravljate} {gubicima|deficitima|neuspjesima}, kako {održavati|pomagati u održavanju} {kul|odličan|veoma dobar} {glava|um} i kako {da održavati|uporno držati korak|držati|držati korak} {disciplina|kontrola} su {pitanja|problemi} koja {smetaju|problemi} {mnogo|nekoliko} kladionika. Ovdje {ja ću|ja ću} {pokušati|da se|potrudim da} {odgovor|rješenje} neka {od većine|od naj-|najviše} {česta|česta|popularna} {pitanja |problemi} {povezani|povezani} {sa ovim|sa} {temom|predmet}, {koristeći|primenu} moje {iskustvo|znanje} i {znanje|razumijevanje|informacije} {stečeno|stečeno|dobijeno|primljeno} putem {godine|decenije} klađenja.

Kako {se nositi|da se nosite sa|upravljate} {gubicima|deficitima|neuspjesima}?

{Gubici|Defici|Neuspesi} su {neizbežni|očekivani|izvesni} {deo|odeljka|elementa} klađenja. {Ključ|Važna stvar|Glavni element} je {pristati|jednostavno prihvatiti|samo prihvatiti} ih {kao dio|uključenih u|unutar} {igre|ukupnu igru} i {ne|možda ne |možda ne} {neka|dozvoli} im {negativno|štetno} {utječu|utječu} na vaše {psihološke|mentalne|emocionalne} {stabilnost|ravnotežu|sigurnost} ili donošenje odluka. {važno|je od suštinskog značaja|veoma je važno} analizirati {gubitke|nedostatke|neuspehe} i {pokušati|odlučiti pokušati|preduzeti} {da naučiti|razumjeti|ovladati} {od njih|iz njihove radnje| sa njihove web stranice}, {umesto|a ne|za razliku od|umesto} {gledanja|gledanja|posmatranja|viđenja} kao neuspeha. {Podešavanje|Postavljanje} {realistično|praktično|razumno|razumno} {očekivanja|ciljevi} i {razumijevanje|znanje} da klađenje {uključuje|zahteva} {oba|jednako} {pobjede|koristi|pobjede} i {gubici|defici| neuspjesi} {može pomoći|možda pomoći|pomoći će} {održavati|održavati} {emocionalnu|psihološku|mentalnu} ravnotežu.

Kako {održati|da pomoći u održavanju} {kul|i sjajan|veoma dobar} {glava|um}?

{Emocionalni|Psihološki|Mentalni} {kontrola|uhvatite ruku|uhvatite se} je od vitalnog značaja. {Bez obzira na|Bez obzira na|Bez obzira na} {ishod|rezultat} {od vaših|nečijih} opklada, {važno je|je bitno|veoma važno} {ostati|ostati|da bi se zadržao} {mirno| opušteno|mirno} i objektivno. {To znači da|Što znači da|Što znači} {odluke|izbori|zaključci} {ne treba|ne treba} {napraviti|biti proizvedeno} {pod|ispod|ispod} {uticaj| uticaj|efekat} {trenutne|sadašnjosti|postojećeg} {raspoloženja|narav}, {bilo da je to|bilo da je to} euforija {pobede|zarada} ili {frustracija|razočarenje|stres} od gubitka. {Razvijanje|Kreiranje|Imanje} {strategije|tehnike} i {držanja|pridržavanja|ostajanja} {to može pomoći|može imati koristi|takođe će pomoći} {ostaješ|ostaješ} {fokusirani |koncentrisano|ciljano|ciljano} i {izbegavajte|sprečavanje} impulsivnog klađenja.

Kako {održavati|da postojano držati korak|održavati|održavati} {disciplina|kontrola}?

{Disciplina|Kontrola} {možda|je verovatno|mogla biti} {najvažniji|najvažniji|glavni} {faktor u|elementu u|aspektu u} dugoročnom uspehu klađenja. {Ovo|To} {implicira|sugeriše|označava|znači} pridržavanje unapred definisanih {pravila|principa} i {strategija|metoda|tehnika}, {kao i|pored|zajedno sa} {upravljanje|kontrolisanjem| rukovanje} bankrollom na odgovoran način. {Postavi|Kolekciju} {jasno|očigledno|očigledno|izrazito} {ciljevi|ciljevi|ciljevi}, {defini|odredi|uspostavi} {granice|ograničenja} i {drži se|ostani zalijepljeni|pridržavajte se} vaših {pravila| principi}, {bez obzira|bez obzira na|bez obzira na} situaciju. Takođe, {veoma je važno|je od suštinskog značaja|je vitalno} {znati|razumeti|učiti} kada {napraviti|odmoriti}. {Ako osjećate|Trebate li osjećati} da {kockanje|kockanje} {počinje|tek počinje|potrebno} {negativno|nepovoljno} {utječe|utjecaj} {vaš život|vaš život|vaš svakodnevni život }, {dajte|obezbedite} {sebe|sebe} {vreme za|vreme za vas|vreme i energiju za} {odmor|spavanje} i resetovanje.

{Kako ćete|Kako ćete} {ostati|ostati|zadržati} {motivisani|nadahnuti|odlučni|ohrabreni} {nakon|slijeđenja|nakon što ste imali} {izgubiti|ispadanje} {niz|sposobnosti|talenta}?

{Motivacija|Odlučnost|Inspiracija|Entuzijazam|Pogon} {može biti|možda biti} {teško|teško} {održavati|održavati|uporno držati korak|održavati|održavati} {nakon|praćenja} {gubici| deficiti|neuspjesi}, ali {ključ|važna stvar|glavni element} je {fokus|da se koncentriše|na cilj} na dugoročne {ciljeve|ciljeve|ciljeve} i {ne|možda ne|možda ne} {neka|dozvoli} kratkoročno {rezultati|koristi|efekti} {uticaj|uticaj} na vašu {strast za|želju za} klađenjem. Analizirajte svoje {odluke|izbore|zaključke} i {razmislite|razmislite} da li {trebate|trebat ćete|trebat ćete} {da se prilagodite|za regulaciju|da modificirate} svoju strategiju. {Ponekad|Povremeno|Često}, {promjenjujući|prilagođavajući} svoju {perspektivu|percepciju} i usvajajući nove {pristupe|metode|tehnike|strategije} {mogu|mogu} {obnoviti|vratiti|nastaviti} svoju {motivaciju|odlučnost|inspiraciju |entuzijazam|pokreće} i {poboljšati|povećati} rezultate.

{Kako izbjeći|Kako spriječiti|Izbjegavajte} “nagib”, tj. {gubitak|nedostatak|gubitak u} {kontrola|uhvatite ruku|uhvatite se} {zbog|zbog|kao rezultat} {emocija|osjećaja|misli}?

“Tilt” {obično|često|često|uglavnom} {dešava|se} {kada|kad god|jednom} {pustite|dozvolite} da vaše {emocije|osećanja|misli} postanu {to bolje|to veće|veće } od vas i {počni|počni} {donositi|kreirati} {loše|loše} odluke. {Da izbegne|Da spreči|Da bi izbegao} {ovo|ono}, {to je važno|je suštinski važno|je veoma važno} {prepoznati|da se identifikuje|da potvrdi} {kada si|kada si| ako ste} {emocionalno|psihološki|mentalno} {uznemireni|bijesni|razočarani} i {napravite|odmor}. {Ostanite|Ostanite|Držite} {svjesni|svijesti} {svojih|svojih} {emocija|osjećaja|misli} i načina na koji one {utječu|utječu|utječu} na vaše odluke. {Vježbanje|Obuka|Vježbanje} {opuštanje|odmor|mir|zadovoljstvo} i svijest {tehnike|metode|prakse} {može pomoći|moglo bi pomoći|pomoći će} {održavati|održavati} {mentalnu|psihološku|emocionalnu|intelektualnu} jasnoću .

U svijetu klađenja, {psihološka|mentalna|emocionalna} otpornost {je jednako|jednako kao|jednostavno kao} {važna|suštinska|ključna} kao {tehnički|specijalizirani|kompleks} {znanje|razumijevanje|informacija} ili {analitičke|logičke|sistemske|analitičke|dijagnostičke} vještine. {Razumijevanje|Znanje} i {upravljanje|kontrolisanje|rukovanje} vašim {emocionalnim|psihološkim|mentalnim} i {psihološkim|mentalnim|emocionalnim} stanjem {može|mogu} {značajno|donekle|značajno} {doprinijeti|pretplati se na|doniranje za} vaše {uspeh|dostignuće|dostignuće} i {napraviti|proizvesti} klađenje {prijatnije|zabavnije|ispunjavajuće|prijatnije} i {nagrađivanje|zadovoljavajuće|zadovoljavajuće|vrijednije} iskustvo.